Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-pokazmenu-c555559a.html
Data wygenerowania wydruku: czwartek, 22 października 2020r. godz.: 04:59Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-pokazmenu-c555559a.html