Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Majątek

W dyspozycji Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku znajduje się następujący majątek:

Nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ul. Piastowskiej 26 oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 675/64 i 64 o pow. 0,343 ha, karta mapy Nr 9, obręb Prudnik, księga wieczysta KW 42492 Prudnik oraz nieruchomość zbudowana położona w Prudniku przy ul. Chrobrego 29, działka Nr 578/83, 665/84, 666/85 i 1064/452, o pow. 0,0373 ha, karta mapy Nr 10, obręb Prudnik, księga wieczysta KW Nr 42492 Prudnik.

  • Budynki i działki o łącznej pow. użytkowej 3 095,90 m2, o kubaturze 19 166 m3 i wartości   2 463 310,28 PLN.
  • Inne niż wymienione w p. 1. środki trwałe o wartości 118 144,63 PLN
  • Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o wartości 1 853 461,51 PLN
  • Zbiory biblioteczne o wartości 136 341,39 PLN

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Autor informacji/strony: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: piątek, 8 maja 2020r. godz.: 14:44

Statystyki wyświetleń: 1377 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 6 763.

Liczba zmian (edycji): 4. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-102-majatek.html
Data wygenerowania wydruku: sobota, 24 lutego 2024r. godz.: 06:11Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-102-majatek.html