Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Statystyki stron

Moduł statystyk pokazuje ciekawe informacje o stronach zapisanych i prezentowanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Przede wszystkim informuje o tym, które strony są chętnie odwiedzane i czytane przez czytelników.

lp. Tytuł strony

Informacje o podmiocie

Dane podmiotu

1 Dane podmiotu
Liczba wejść: 573
Liczba znaków w treści: około 1 403
Data publikacji: środa, 18 marca 2020r. godz.: 11:36
Jak to było dawno: 1 rok, 6 miesięcy, 8 dni, 6 godzin, 20 minut, 24 sekundy, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Organizacja, przedmiot działalnosci i kompetencje

2 Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje
Liczba wejść: 498
Liczba znaków w treści: około 1 772
Data publikacji: środa, 18 marca 2020r. godz.: 11:45
Jak to było dawno: 1 rok, 6 miesięcy, 8 dni, 6 godzin, 11 minut, 41 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Organy podmiotu oraz kompetencje

3 Organy podmiotu oraz kompetencje
Liczba wejść: 477
Liczba znaków w treści: około 3 739
Data publikacji: środa, 18 marca 2020r. godz.: 12:34
Jak to było dawno: 1 rok, 6 miesięcy, 8 dni, 5 godzin, 22 minuty, 28 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Struktura własnościowa

4 Struktura własnościowa
Liczba wejść: 1 193
Liczba znaków w treści: około 278
Data publikacji: środa, 16 września 2015r. godz.: 11:09
Jak to było dawno: 6 lat, 10 dni, 6 godzin, 47 minut, 44 sekundy, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Majątek

5 Majątek
Liczba wejść: 490
Liczba znaków w treści: około 889
Data publikacji: piątek, 8 maja 2020r. godz.: 14:44
Jak to było dawno: 1 rok, 4 miesiące, 18 dni, 3 godziny, 12 minut, 13 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Zasady funkcjonowania

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

6 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych
Liczba wejść: 456
Liczba znaków w treści: około 1 874
Data publikacji: środa, 18 marca 2020r. godz.: 12:38
Jak to było dawno: 1 rok, 6 miesięcy, 8 dni, 5 godzin, 18 minut, 46 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych

7 Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych
Liczba wejść: 449
Liczba znaków w treści: około 109
Data publikacji: środa, 18 marca 2020r. godz.: 13:26
Jak to było dawno: 1 rok, 6 miesięcy, 8 dni, 4 godziny, 30 minut, 49 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Działania w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

8 Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
Liczba wejść: 1 056
Liczba znaków w treści: około 1 171
Data publikacji: wtorek, 15 marca 2016r. godz.: 08:40
Jak to było dawno: 5 lat, 6 miesięcy, 11 dni, 9 godzin, 16 minut, 39 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:
9 Bilans
Liczba wejść: 375
Liczba znaków w treści: około 116
Data publikacji: piątek, 8 maja 2020r. godz.: 14:50
Jak to było dawno: 1 rok, 4 miesiące, 18 dni, 3 godziny, 6 minut, 14 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Sposowy przyjmowania i załatwiania spraw

10 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Liczba wejść: 1 119
Liczba znaków w treści: około 11 602
Data publikacji: poniedziałek, 29 września 2014r. godz.: 08:50
Jak to było dawno: 6 lat, 11 miesięcy, 28 dni, 9 godzin, 6 minut, 32 sekundy, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Rejestry, ewidencje i archiwa

11 Rejestry, ewidencje i archiwa
Liczba wejść: 1 146
Liczba znaków w treści: około 2 778
Data publikacji: poniedziałek, 29 września 2014r. godz.: 08:52
Jak to było dawno: 6 lat, 11 miesięcy, 28 dni, 9 godzin, 4 minuty, 32 sekundy, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Udostępnianie informacjie publicznej

12 Udostępnianie informacji publicznej
Liczba wejść: 1 135
Liczba znaków w treści: około 2 957
Data publikacji: poniedziałek, 29 września 2014r. godz.: 08:56
Jak to było dawno: 6 lat, 11 miesięcy, 28 dni, 9 godzin, 32 sekundy, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Kontrole

13 Kontrole
Liczba wejść: 1 227
Liczba znaków w treści: około 12 126
Data publikacji: sobota, 5 marca 2016r. godz.: 14:09
Jak to było dawno: 5 lat, 6 miesięcy, 21 dni, 3 godziny, 47 minut, 53 sekundy, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Kontrola zarządcza

14 Kontrola zarządzcza
Liczba wejść: 1 150
Liczba znaków w treści: około 335
Data publikacji: poniedziałek, 29 września 2014r. godz.: 07:49
Jak to było dawno: 6 lat, 11 miesięcy, 28 dni, 10 godzin, 7 minut, 36 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Ogłoszenia

Przetargi

15 Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I )
Liczba wejść: 98
Liczba znaków w treści: około 195
Data publikacji: piątek, 16 lipca 2021r. godz.: 13:09
Jak to było dawno: 2 miesiące, 10 dni, 4 godziny, 47 minut, 6 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:
16 Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I )
Liczba wejść: 84
Liczba znaków w treści: około 425
Data publikacji: czwartek, 15 lipca 2021r. godz.: 11:06
Jak to było dawno: 2 miesiące, 11 dni, 6 godzin, 50 minut, 35 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:
17 III Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni"
Liczba wejść: 446
Liczba znaków w treści: około 229
Data publikacji: poniedziałek, 12 sierpnia 2019r. godz.: 12:49
Jak to było dawno: 2 lata, 1 miesiąc, 14 dni, 5 godzin, 7 minut, 52 sekundy, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:
18 II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni"
Liczba wejść: 466
Liczba znaków w treści: około 254
Data publikacji: piątek, 26 lipca 2019r. godz.: 15:27
Jak to było dawno: 2 lata, 2 miesiące, 2 godziny, 29 minut, 20 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:
19 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni"
Liczba wejść: 538
Liczba znaków w treści: około 234
Data publikacji: poniedziałek, 8 lipca 2019r. godz.: 10:05
Jak to było dawno: 2 lata, 2 miesiące, 18 dni, 7 godzin, 51 minut, 13 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:
20 Przetarg nieograniczony II - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r.
Liczba wejść: 469
Liczba znaków w treści: około 194
Data publikacji: środa, 19 grudnia 2018r. godz.: 09:52
Jak to było dawno: 2 lata, 9 miesięcy, 7 dni, 8 godzin, 3 minuty, 57 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:
21 Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r.
Liczba wejść: 498
Liczba znaków w treści: około 406
Data publikacji: poniedziałek, 9 lipca 2018r. godz.: 16:28
Jak to było dawno: 3 lata, 2 miesiące, 17 dni, 1 godzinę, 28 minut, 11 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Plan zamówień publicznych

22 Plan zamówień publicznych
Liczba wejść: 708
Liczba znaków w treści: około 112
Data publikacji: poniedziałek, 1 lutego 2021r. godz.: 14:14
Jak to było dawno: 7 miesięcy, 25 dni, 3 godziny, 41 minut, 57 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Nabór na wolne stanowisko

23 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze kierownicze - główny księgowy.
Liczba wejść: 143
Liczba znaków w treści: około 125
Data publikacji: czwartek, 2 września 2021r. godz.: 15:49
Jak to było dawno: 24 dni, 2 godziny, 7 minut, 7 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:
24 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji.
Liczba wejść: 1 264
Liczba znaków w treści: około 104
Data publikacji: piątek, 26 lutego 2021r. godz.: 16:03
Jak to było dawno: 7 miesięcy, 1 godzinę, 53 minuty, 16 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:
25 Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy.
Liczba wejść: 406
Liczba znaków w treści: około 115
Data publikacji: czwartek, 28 stycznia 2021r. godz.: 13:46
Jak to było dawno: 7 miesięcy, 29 dni, 4 godziny, 10 minut, 53 sekundy, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Ochrona danych osobowych

26 Ochrona danych osobowych
Liczba wejść: 3 800
Liczba znaków w treści: około 222
Data publikacji: czwartek, 24 maja 2018r. godz.: 18:40
Jak to było dawno: 3 lata, 4 miesiące, 1 dzień, 23 godziny, 16 minut, 9 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

27 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.
Liczba wejść: 161
Liczba znaków w treści: około 19
Data publikacji: poniedziałek, 29 marca 2021r. godz.: 13:18
Jak to było dawno: 5 miesięcy, 28 dni, 4 godziny, 38 minut, 21 sekund, temu.
Autor strony: Jolanta Peska. Skontaktuj się z autorem:
Liczba stron: 27 Ilość wejść: 20 425
Podsumowanie

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-statystyki.html
Data wygenerowania wydruku: niedziela, 26 września 2021r. godz.: 17:56Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-statystyki.html