Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Statystyki

Licznik odwiedzin: 238 727

Dziś odwiedzin: 16. Teraz na naszej stronie: 3 osoby.

Data uruchomienia Biuletynu: środa, 10 maja 2017r.

Czy wiesz, że?

Możesz zmienić wielkość bazowej czcionki Biuletynu, rozmiar strony oraz określić jak program ma zachować się na otwieranie przez Ciebie zewnętrznych linków. W tym celu zmień opcje: kliknij ikonę śrubki po prawej stronie ekranu.

II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni"

Uniewaznienie_postepowania1.pdf

Zestawienie_ofert_zlozonych_do_23.07.2019_r..pdf

zalacznik-nr-3-do-siwz-wzor_umowy_-_modyfikacja_z_dnia_09.07.2019-1.docx

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Ogloszenie1.pdf

SIWZ4.pdf

zalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy2.docx

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie2.docx

zalacznik-nr-3-do-siwz-wzor_umowy2.docx

zalacznik-nr-4-do-siwz-grupy-kapitalowe2.docx

zalacznik-nr-5-Pozwolenie_Konserwator1.pdf

zalacznik-nr-6-Projekt_budowlany1.pdf

zalacznik-nr-7-PRZEDMIAR1.pdf

zalacznik-nr-8-STWiOR1.pdf

zalacznik-nr-9-Pozwolenie1.pdf

Tutaj wpisz treść strony.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Autor informacji/strony: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: piątek, 26 lipca 2019r. godz.: 15:27

Statystyki wyświetleń: 993 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 10 815.

Liczba zmian (edycji): 11. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-85-iiprzetargnieograniczonynarobotybudowlane_quot;izo.iprzetargnieograniczonynarobotybudowlane_quot;izolacjascianbudynkuszkolyponizejpoziomuterenuwrazzdrenazemodsaczajacymiodtworzeniemnawierzchniquot;.html
Data wygenerowania wydruku: niedziela, 19 maja 2024r. godz.: 04:30Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-85-iiprzetargnieograniczonynarobotybudowlane_quot;izo.iprzetargnieograniczonynarobotybudowlane_quot;izolacjascianbudynkuszkolyponizejpoziomuterenuwrazzdrenazemodsaczajacymiodtworzeniemnawierzchniquot;.html