Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Statystyki

Licznik odwiedzin: 219 333

Dziś odwiedzin: 114. Teraz na naszej stronie: 5 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: środa, 10 maja 2017r.

Czy wiesz, że?

Możesz zmienić wielkość bazowej czcionki Biuletynu, rozmiar strony oraz określić jak program ma zachować się na otwieranie przez Ciebie zewnętrznych linków. W tym celu zmień opcje: kliknij ikonę śrubki po prawej stronie ekranu.

Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka powołany Uchwałą Nr XL/467/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2014r. na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596 z późn.zm.) oraz art. 5c pkt 1 art. 58 ust.1 i 6 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Przedmiot działalności : Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. Nr 256 , poz. 2572 z 2004 r.  z późn. zm.)
ZADANIA SZKOŁY
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku jest szkołą publiczną, która:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) przeprowadza rekrutację uczniów / słuchaczy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje:

a) programy nauczania uwzględniające:

        - podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego w publicznym technikum

        - podstawę programową kształcenia zawodowego w szkole policealnej

b) ramowy plan nauczania w danym zawodzie;

5) realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów / słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;

6) szkoła wydaje:

  • świadectwa promocyjne technikum
  • świadectwa ukończenia technikum
  • świadectwa ukończenia szkoły policealnej

Pobierz:

STRUKTURA_ORGANIZACYJNA_1.docx

 

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Autor informacji/strony: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: środa, 18 marca 2020r. godz.: 11:45

Statystyki wyświetleń: 1360 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 7 818.

Liczba zmian (edycji): 5. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-94-organziacjaprzedmiotdzialalnosciikompetencje.html
Data wygenerowania wydruku: sobota, 24 lutego 2024r. godz.: 08:21Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-94-organziacjaprzedmiotdzialalnosciikompetencje.html