Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Historia zmian strony /Rejestr zmian

Historia zmian działa w ten sposób, że w pierwszej kolejności jest prezentowana aktualna wersja strony i informacje o niej, a następnie wersje historyczne (jeżeli są) w kolejności ostatnio zmienione na początek. Oznacza to, że pierwsza historyczna wersja danej treści znajdzie się na końcu listy.

Strona: Organziacja, przedmiot działalności i kompetencjeStrona aktualna

Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka powołany Uchwałą Nr XL/467/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2014r. na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596 z późn.zm.) oraz art. 5c pkt 1 art. 58 ust.1 i 6 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)
Przeczytaj stronę w tej wersji

Informacje
Autor: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: środa, 18 marca 2020r. godz.: 11:45.
Wejść do tej wersji strony: 749

Strona nieaktualna

Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka powołany Uchwałą Nr XL/467/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2014r. na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596 z późn.zm.) oraz art. 5c pkt 1 art. 58 ust.1 i 6 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)
Przeczytaj stronę w tej wersji

Informacje
Autor: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: środa, 18 marca 2020r. godz.: 11:42.
Wejść do tej wersji strony: 487

Strona nieaktualna

Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka powołany Uchwałą Nr XL/467/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2014r. na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596 z późn.zm.) oraz art. 5c pkt 1 art. 58 ust.1 i 6 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)
Przeczytaj stronę w tej wersji

Informacje
Autor: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: czwartek, 24 maja 2018r. godz.: 18:03.
Wejść do tej wersji strony: 740

Strona nieaktualna

Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka powołany Uchwałą Nr XL/467/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2014r. na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596 z późn.zm.) oraz art. 5c pkt 1 art. 58 ust.1 i 6 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)
Przeczytaj stronę w tej wersji

Informacje
Autor: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: czwartek, 24 maja 2018r. godz.: 18:02.
Wejść do tej wersji strony: 596

Strona nieaktualna

Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka powołany Uchwałą Nr XL/467/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2014r. na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596 z późn.zm.) oraz art. 5c pkt 1 art. 58 ust.1 i 6 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)
Przeczytaj stronę w tej wersji

Informacje
Autor: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: poniedziałek, 29 września 2014r. godz.: 09:19.
Wejść do tej wersji strony: 1 378

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-historia-e2c63994.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 12 sierpnia 2022r. godz.: 11:28Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-historia-e2c63994.html