Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Rejestr zmian treści stron

Rejestr zmian pokazuje informacje o zmianie treści istniejących stron. Czytelnik może sprawdzić, które strony były już modyfikowane i zmieniane. Może też przenieść się do starszych (nieaktualnych) wersji danej strony.

lp. Tytuł strony Data publikacji Info

Informacje o podmiocie

Dane podmiotu

1 Dane podmiotu środa, 18 marca 2020r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 18.03.2020 godz.: 11:36
Liczba wejść: 573
Liczba zmian treści tej stron: 2
Dane podmiotu (wersja z dnia: 24.05.2018 godz.: 18:00. Autor: Jolanta Peska)
Dane podmiotu (wersja z dnia: 09.06.2017 godz.: 08:16. Autor: Jolanta Peska)

Organizacja, przedmiot działalnosci i kompetencje

2 Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje środa, 18 marca 2020r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 18.03.2020 godz.: 11:45
Liczba wejść: 498
Liczba zmian treści tej stron: 4
Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje (wersja z dnia: 18.03.2020 godz.: 11:42. Autor: Jolanta Peska)
Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje (wersja z dnia: 24.05.2018 godz.: 18:03. Autor: Jolanta Peska)
Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje (wersja z dnia: 24.05.2018 godz.: 18:02. Autor: Jolanta Peska)
Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje (wersja z dnia: 29.09.2014 godz.: 09:19. Autor: Jolanta Peska)

Organy podmiotu oraz kompetencje

3 Organy podmiotu oraz kompetencje środa, 18 marca 2020r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 18.03.2020 godz.: 12:34
Liczba wejść: 477
Liczba zmian treści tej stron: 4
Organy podmiotu oraz kompetencje (wersja z dnia: 18.03.2020 godz.: 12:33. Autor: Jolanta Peska)
Organy podmiotu oraz kompetencje (wersja z dnia: 24.05.2018 godz.: 18:41. Autor: Jolanta Peska)
Organy podmiotu oraz kompetencje (wersja z dnia: 24.05.2018 godz.: 18:15. Autor: Jolanta Peska)
Organy podmiotu oraz kompetencje (wersja z dnia: 13.12.2016 godz.: 08:20. Autor: Jolanta Peska)

Struktura własnościowa

4 Struktura własnościowa środa, 16 września 2015r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 16.09.2015 godz.: 11:09
Liczba wejść: 1 192
Ta strona nie była jeszcze ani razu zmieniana

Majątek

5 Majątek piątek, 8 maja 2020r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 08.05.2020 godz.: 14:44
Liczba wejść: 489
Liczba zmian treści tej stron: 3
Majątek (wersja z dnia: 08.05.2020 godz.: 14:43. Autor: Jolanta Peska)
Majątek (wersja z dnia: 18.03.2020 godz.: 13:38. Autor: Jolanta Peska)
Majątek (wersja z dnia: 08.01.2016 godz.: 09:09. Autor: Jolanta Peska)

Zasady funkcjonowania

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

6 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych środa, 18 marca 2020r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 18.03.2020 godz.: 12:38
Liczba wejść: 456
Liczba zmian treści tej stron: 1
Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych (wersja z dnia: 16.09.2015 godz.: 08:25. Autor: Jolanta Peska)

Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych

7 Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych środa, 18 marca 2020r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 18.03.2020 godz.: 13:26
Liczba wejść: 449
Liczba zmian treści tej stron: 2
Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych (wersja z dnia: 18.03.2020 godz.: 12:58. Autor: Jolanta Peska)
Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych (wersja z dnia: 13.12.2016 godz.: 08:26. Autor: Jolanta Peska)

Działania w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

8 Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej wtorek, 15 marca 2016r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 15.03.2016 godz.: 08:40
Liczba wejść: 1 056
Ta strona nie była jeszcze ani razu zmieniana
9 Bilans piątek, 8 maja 2020r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 08.05.2020 godz.: 14:50
Liczba wejść: 375
Liczba zmian treści tej stron: 3
Bilans (wersja z dnia: 08.05.2020 godz.: 14:49. Autor: Jolanta Peska)
Bilans (wersja z dnia: 08.05.2020 godz.: 14:46. Autor: Jolanta Peska)
Bilans (wersja z dnia: 10.05.2019 godz.: 16:32. Autor: Jolanta Peska)

Sposowy przyjmowania i załatwiania spraw

10 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw poniedziałek, 29 września 2014r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 29.09.2014 godz.: 08:50
Liczba wejść: 1 119
Ta strona nie była jeszcze ani razu zmieniana

Rejestry, ewidencje i archiwa

11 Rejestry, ewidencje i archiwa poniedziałek, 29 września 2014r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 29.09.2014 godz.: 08:52
Liczba wejść: 1 145
Ta strona nie była jeszcze ani razu zmieniana

Udostępnianie informacjie publicznej

12 Udostępnianie informacji publicznej poniedziałek, 29 września 2014r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 29.09.2014 godz.: 08:56
Liczba wejść: 1 134
Ta strona nie była jeszcze ani razu zmieniana

Kontrole

13 Kontrole sobota, 5 marca 2016r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 05.03.2016 godz.: 14:09
Liczba wejść: 1 227
Ta strona nie była jeszcze ani razu zmieniana

Kontrola zarządcza

14 Kontrola zarządzcza poniedziałek, 29 września 2014r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 29.09.2014 godz.: 07:49
Liczba wejść: 1 149
Ta strona nie była jeszcze ani razu zmieniana

Ogłoszenia

Przetargi

15 Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) piątek, 16 lipca 2021r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 16.07.2021 godz.: 13:09
Liczba wejść: 97
Ta strona nie była jeszcze ani razu zmieniana
16 Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) czwartek, 15 lipca 2021r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 15.07.2021 godz.: 11:06
Liczba wejść: 83
Liczba zmian treści tej stron: 12
Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) (wersja z dnia: 14.07.2021 godz.: 12:56. Autor: Jolanta Peska)
Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) (wersja z dnia: 14.07.2021 godz.: 08:43. Autor: Jolanta Peska)
Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) (wersja z dnia: 01.07.2021 godz.: 12:00. Autor: Jolanta Peska)
Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) (wersja z dnia: 25.06.2021 godz.: 18:10. Autor: Jolanta Peska)
Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) (wersja z dnia: 24.06.2021 godz.: 18:25. Autor: Jolanta Peska)
Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) (wersja z dnia: 24.06.2021 godz.: 18:19. Autor: Jolanta Peska)
Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) (wersja z dnia: 24.06.2021 godz.: 18:02. Autor: Jolanta Peska)
Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) (wersja z dnia: 24.06.2021 godz.: 18:01. Autor: Jolanta Peska)
Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) (wersja z dnia: 24.06.2021 godz.: 17:23. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) " (wersja z dnia: 24.06.2021 godz.: 17:18. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) " (wersja z dnia: 24.06.2021 godz.: 15:28. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) " (wersja z dnia: 24.06.2021 godz.: 15:25. Autor: Jolanta Peska)
17 III Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" poniedziałek, 12 sierpnia 2019r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 12.08.2019 godz.: 12:49
Liczba wejść: 446
Liczba zmian treści tej stron: 5
III Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 12.08.2019 godz.: 12:40. Autor: Jolanta Peska)
III Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 26.07.2019 godz.: 16:05. Autor: Jolanta Peska)
III Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 26.07.2019 godz.: 16:05. Autor: Jolanta Peska)
III Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 26.07.2019 godz.: 16:03. Autor: Jolanta Peska)
III Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 26.07.2019 godz.: 16:02. Autor: Jolanta Peska)
18 II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" piątek, 26 lipca 2019r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 26.07.2019 godz.: 15:27
Liczba wejść: 466
Liczba zmian treści tej stron: 10
II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 23.07.2019 godz.: 15:01. Autor: Jolanta Peska)
II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 23.07.2019 godz.: 14:58. Autor: Jolanta Peska)
II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 23.07.2019 godz.: 12:31. Autor: Jolanta Peska)
II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 23.07.2019 godz.: 12:30. Autor: Jolanta Peska)
II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 23.07.2019 godz.: 12:25. Autor: Jolanta Peska)
II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 09.07.2019 godz.: 11:57. Autor: Jolanta Peska)
II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 08.07.2019 godz.: 17:00. Autor: Jolanta Peska)
II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 08.07.2019 godz.: 16:38. Autor: Jolanta Peska)
II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 08.07.2019 godz.: 16:38. Autor: Jolanta Peska)
II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 08.07.2019 godz.: 16:35. Autor: Jolanta Peska)
19 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" poniedziałek, 8 lipca 2019r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 08.07.2019 godz.: 10:05
Liczba wejść: 538
Liczba zmian treści tej stron: 5
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 02.07.2019 godz.: 09:41. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 02.07.2019 godz.: 09:38. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 01.07.2019 godz.: 15:31. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 01.07.2019 godz.: 15:28. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" (wersja z dnia: 14.06.2019 godz.: 11:53. Autor: Jolanta Peska)
20 Przetarg nieograniczony II - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. środa, 19 grudnia 2018r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 19.12.2018 godz.: 09:52
Liczba wejść: 469
Liczba zmian treści tej stron: 9
Przetarg nieograniczony II - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 10.12.2018 godz.: 13:33. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony II - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 07.12.2018 godz.: 15:26. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony II - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 07.12.2018 godz.: 15:19. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony II - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 04.12.2018 godz.: 14:16. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony II - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 29.11.2018 godz.: 18:26. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony II - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 29.11.2018 godz.: 18:19. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony II - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 29.11.2018 godz.: 18:16. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony II - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 29.11.2018 godz.: 18:10. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony II - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 29.11.2018 godz.: 18:08. Autor: Jolanta Peska)
21 Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. poniedziałek, 9 lipca 2018r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 09.07.2018 godz.: 16:28
Liczba wejść: 498
Liczba zmian treści tej stron: 13
Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 09.07.2018 godz.: 15:18. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 03.07.2018 godz.: 16:30. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 03.07.2018 godz.: 16:29. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 03.07.2018 godz.: 16:28. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 26.06.2018 godz.: 15:02. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 26.06.2018 godz.: 15:01. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 26.06.2018 godz.: 14:56. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 26.06.2018 godz.: 14:55. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 26.06.2018 godz.: 14:41. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. (wersja z dnia: 26.06.2018 godz.: 14:38. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy." (wersja z dnia: 25.06.2018 godz.: 17:31. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy." (wersja z dnia: 19.06.2018 godz.: 16:15. Autor: Jolanta Peska)
Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy." (wersja z dnia: 19.06.2018 godz.: 14:41. Autor: Jolanta Peska)

Plan zamówień publicznych

22 Plan zamówień publicznych poniedziałek, 1 lutego 2021r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 01.02.2021 godz.: 14:14
Liczba wejść: 707
Liczba zmian treści tej stron: 9
Plan zamówień publicznych (wersja z dnia: 01.02.2021 godz.: 13:54. Autor: Jolanta Peska)
Plan zamówień publicznych (wersja z dnia: 29.01.2021 godz.: 15:43. Autor: Jolanta Peska)
Plan zamówień publicznych (wersja z dnia: 07.02.2019 godz.: 15:16. Autor: Jolanta Peska)
Plan zamówień publicznych (wersja z dnia: 07.02.2019 godz.: 15:14. Autor: Jolanta Peska)
Plan zamówień publicznych (wersja z dnia: 07.02.2019 godz.: 15:02. Autor: Jolanta Peska)
Plan zamówień publicznych (wersja z dnia: 03.02.2018 godz.: 14:37. Autor: Jolanta Peska)
Plan zamówień publicznych (wersja z dnia: 03.02.2018 godz.: 14:31. Autor: Jolanta Peska)
Plan zamówień publicznych (wersja z dnia: 03.02.2018 godz.: 14:30. Autor: Jolanta Peska)
Plan zamówień publicznych (wersja z dnia: 19.01.2017 godz.: 08:58. Autor: Jolanta Peska)

Nabór na wolne stanowisko

23 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze kierownicze - główny księgowy. czwartek, 2 września 2021r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 02.09.2021 godz.: 15:49
Liczba wejść: 142
Liczba zmian treści tej stron: 1
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze kierownicze - główny księgowy. (wersja z dnia: 13.08.2021 godz.: 15:30. Autor: Jolanta Peska)
24 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji. piątek, 26 lutego 2021r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 26.02.2021 godz.: 16:03
Liczba wejść: 1 264
Liczba zmian treści tej stron: 10
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji. (wersja z dnia: 26.02.2021 godz.: 15:26. Autor: Jolanta Peska)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji. (wersja z dnia: 26.02.2021 godz.: 15:25. Autor: Jolanta Peska)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji. (wersja z dnia: 10.02.2021 godz.: 19:58. Autor: Jolanta Peska)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji. (wersja z dnia: 10.02.2021 godz.: 19:50. Autor: Jolanta Peska)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji. (wersja z dnia: 10.02.2021 godz.: 19:49. Autor: Jolanta Peska)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji. (wersja z dnia: 10.02.2021 godz.: 19:47. Autor: Jolanta Peska)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji. (wersja z dnia: 10.02.2021 godz.: 16:40. Autor: Jolanta Peska)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji. (wersja z dnia: 10.02.2021 godz.: 16:38. Autor: Jolanta Peska)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji. (wersja z dnia: 10.02.2021 godz.: 16:32. Autor: Jolanta Peska)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji. (wersja z dnia: 10.02.2021 godz.: 16:25. Autor: Jolanta Peska)
25 Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy. czwartek, 28 stycznia 2021r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 28.01.2021 godz.: 13:46
Liczba wejść: 406
Liczba zmian treści tej stron: 3
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy. (wersja z dnia: 25.01.2021 godz.: 16:27. Autor: Jolanta Peska)
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy. (wersja z dnia: 25.01.2021 godz.: 16:26. Autor: Jolanta Peska)
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy. (wersja z dnia: 13.01.2021 godz.: 15:10. Autor: Jolanta Peska)

Ochrona danych osobowych

26 Ochrona danych osobowych czwartek, 24 maja 2018r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 24.05.2018 godz.: 18:40
Liczba wejść: 3 800
Ta strona nie była jeszcze ani razu zmieniana

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

27 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. poniedziałek, 29 marca 2021r.
Autor: Jolanta Peska
Czas utworzenia obecnej wersji: 29.03.2021 godz.: 13:18
Liczba wejść: 160
Liczba zmian treści tej stron: 1
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - 2021 r. (wersja z dnia: 29.03.2021 godz.: 13:16. Autor: Jolanta Peska)

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-rejestr.html
Data wygenerowania wydruku: niedziela, 26 września 2021r. godz.: 16:51Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-rejestr.html