Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Tryb działania podmiotu w zakresie wykonywania zadań publicznych określony następującymi dyrektywami:
 • a. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329, z 1996 r. z późn. zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r. z późn. zm.);
 •  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.);
 • Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku, zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10 czerwca 2005 r. (Uchwała Nr 27)
 • Statut Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku, zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18 marca 2015r. ( Uchwała Nr 8 wchodzi w życie z mocą od 1 stycznia 2015r.)
 • Wprowadzono zmiany do statutu szkoły:
  • Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1 z dnia 14.10.2003 r.
  • Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 15 z dnia 14.10.2004 r.
  • Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 27 z dnia 10.06.2005 r.
  • Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 14 z dnia 12.02.2007 r.
  • Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 30 z dnia 26.06.2007 r.
  • Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 11 z dnia 6.11.2007 r.
  • Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 22 z dnia 23.02.2009 r.
  • Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 13 z dnia 12.02.2010 r.
  • Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 29 z dnia 20.04.2011 r.
  • Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 6 z dnia 14.09.2011 r.
  • Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 8 z dnia 18.03.2015 r.
  • Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 12 z dnia 29.11.2019r.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Autor informacji/strony: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: środa, 18 marca 2020r. godz.: 12:38

Statystyki wyświetleń: 1277 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 4 312.

Liczba zmian (edycji): 2. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-97-trybdzialaniawzakresiewykonywaniazadanpublicznych.html
Data wygenerowania wydruku: sobota, 24 lutego 2024r. godz.: 08:14Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-97-trybdzialaniawzakresiewykonywaniazadanpublicznych.html