Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu to miejsce, w którym publikowany jest pełen spis wszystkich aktywnych stron i odnośników do nich prowadzących. Dzięki Mapie Biuletynu od razu wiadomo jakie strony są przypięte do wybranych pozycji menu.

lp. Tytuł strony Ilość wejść Data publikacji

Informacje o podmiocie

Dane podmiotu

1 Dane podmiotu 1 387 środa, 18 marca 2020r.

Organizacja, przedmiot działalnosci i kompetencje

2 Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje 1 006 środa, 18 marca 2020r.

Organy podmiotu oraz kompetencje

3 Organy podmiotu oraz kompetencje 366 poniedziałek, 11 kwietnia 2022r.

Struktura własnościowa

4 Struktura własnościowa 1 498 środa, 16 września 2015r.

Majątek

5 Majątek 979 piątek, 8 maja 2020r.

Zasady funkcjonowania

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

6 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych 938 środa, 18 marca 2020r.

Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych

7 Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych 932 środa, 18 marca 2020r.

Działania w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

8 Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej 1 285 wtorek, 15 marca 2016r.
9 Bilans 364 poniedziałek, 9 maja 2022r.

Sposowy przyjmowania i załatwiania spraw

10 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1 401 poniedziałek, 29 września 2014r.

Rejestry, ewidencje i archiwa

11 Rejestry, ewidencje i archiwa 1 478 poniedziałek, 29 września 2014r.

Udostępnianie informacjie publicznej

12 Udostępnianie informacji publicznej 1 418 poniedziałek, 29 września 2014r.

Kontrole

13 Kontrole 1 573 sobota, 5 marca 2016r.

Kontrola zarządcza

14 Kontrola zarządzcza 1 438 poniedziałek, 29 września 2014r.

Ogłoszenia

Przetargi

15 ZS/VI/320/869/22. Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap II ) - roboty dodatkowe 151 poniedziałek, 27 czerwca 2022r.
16 Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap II ) 350 poniedziałek, 11 kwietnia 2022r.
17 Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) 340 piątek, 16 lipca 2021r.
18 Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) 490 czwartek, 15 lipca 2021r.
19 III Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" 721 poniedziałek, 12 sierpnia 2019r.
20 II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" 792 piątek, 26 lipca 2019r.
21 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" 879 poniedziałek, 8 lipca 2019r.
22 Przetarg nieograniczony II - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. 836 środa, 19 grudnia 2018r.
23 Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. 869 poniedziałek, 9 lipca 2018r.

Plan zamówień publicznych

24 Plan zamówień publicznych 462 czwartek, 20 stycznia 2022r.

Nabór na wolne stanowisko

25 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. kadr i płac. 3 044 wtorek, 11 stycznia 2022r.
26 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze kierownicze - główny księgowy. 924 czwartek, 2 września 2021r.
27 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji. 1 667 piątek, 26 lutego 2021r.
28 Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy. 793 czwartek, 28 stycznia 2021r.

Ochrona danych osobowych

29 Ochrona danych osobowych 4 056 czwartek, 24 maja 2018r.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

30 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. 690 poniedziałek, 29 marca 2021r.
Liczba stron: 30 Ilość wejść: 33 127
Podsumowanie

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-mapa.html
Data wygenerowania wydruku: poniedziałek, 20 marca 2023r. godz.: 15:56Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-mapa.html