Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu to miejsce, w którym publikowany jest pełen spis wszystkich aktywnych stron i odnośników do nich prowadzących. Dzięki Mapie Biuletynu od razu wiadomo jakie strony są przypięte do wybranych pozycji menu.

lp. Tytuł strony Ilość wejść Data publikacji

Informacje o podmiocie

Dane podmiotu

1 Dane podmiotu 168 środa, 18 marca 2020r.

Organizacja, przedmiot działalnosci i kompetencje

2 Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje 147 środa, 18 marca 2020r.

Organy podmiotu oraz kompetencje

3 Organy podmiotu oraz kompetencje 149 środa, 18 marca 2020r.

Struktura własnościowa

4 Struktura własnościowa 992 środa, 16 września 2015r.

Majątek

5 Majątek 138 piątek, 8 maja 2020r.

Zasady funkcjonowania

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

6 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych 146 środa, 18 marca 2020r.

Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych

7 Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych 153 środa, 18 marca 2020r.

Działania w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

8 Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej 889 wtorek, 15 marca 2016r.
9 Bilans 112 piątek, 8 maja 2020r.

Sposowy przyjmowania i załatwiania spraw

10 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 919 poniedziałek, 29 września 2014r.

Rejestry, ewidencje i archiwa

11 Rejestry, ewidencje i archiwa 962 poniedziałek, 29 września 2014r.

Udostępnianie informacjie publicznej

12 Udostępnianie informacji publicznej 943 poniedziałek, 29 września 2014r.

Kontrole

13 Kontrole 979 sobota, 5 marca 2016r.

Kontrola zarządcza

14 Kontrola zarządzcza 952 poniedziałek, 29 września 2014r.

Ogłoszenia

Przetargi

15 III Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" 160 poniedziałek, 12 sierpnia 2019r.
16 II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" 177 piątek, 26 lipca 2019r.
17 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" 210 poniedziałek, 8 lipca 2019r.
18 Przetarg nieograniczony II - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. 231 środa, 19 grudnia 2018r.
19 Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. 231 poniedziałek, 9 lipca 2018r.

Plan zamówień publicznych

20 Plan zamówień publicznych 346 czwartek, 7 lutego 2019r.

Ochrona danych osobowych

21 Ochrona danych osobowych 3 135 czwartek, 24 maja 2018r.
Liczba stron: 21 Ilość wejść: 12 139
Podsumowanie

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-mapa.html
Data wygenerowania wydruku: czwartek, 22 października 2020r. godz.: 04:50Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-mapa.html