Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu to miejsce, w którym publikowany jest pełen spis wszystkich aktywnych stron i odnośników do nich prowadzących. Dzięki Mapie Biuletynu od razu wiadomo jakie strony są przypięte do wybranych pozycji menu.

lp. Tytuł strony Ilość wejść Data publikacji

Informacje o podmiocie

Dane podmiotu

1 Dane podmiotu 1 924 środa, 18 marca 2020r.

Organizacja, przedmiot działalnosci i kompetencje

2 Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje 1 471 środa, 18 marca 2020r.

Organy podmiotu oraz kompetencje

3 Organy podmiotu oraz kompetencje 65 piątek, 22 marca 2024r.

Struktura własnościowa

4 Struktura własnościowa 1 914 środa, 16 września 2015r.

Majątek

5 Majątek 1 487 piątek, 8 maja 2020r.

Zasady funkcjonowania

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

6 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych 1 382 środa, 18 marca 2020r.

Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych

7 Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych 1 378 środa, 18 marca 2020r.

Działania w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

8 Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej 1 450 wtorek, 15 marca 2016r.
9 BILANS 403 wtorek, 9 maja 2023r.

Sposowy przyjmowania i załatwiania spraw

10 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1 741 poniedziałek, 29 września 2014r.

Rejestry, ewidencje i archiwa

11 Rejestry, ewidencje i archiwa 1 829 poniedziałek, 29 września 2014r.

Udostępnianie informacjie publicznej

12 Udostępnianie informacji publicznej 1 811 poniedziałek, 29 września 2014r.

Kontrole

13 Kontrole 1 935 sobota, 5 marca 2016r.

Kontrola zarządcza

14 Kontrola zarządzcza 1 735 poniedziałek, 29 września 2014r.

Ogłoszenia

Przetargi

15 22.05.2023r. „Teren rekreacyjny Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku przy ul. Piastowskiej 26 w Prudniku na działce ewidencyjnej nr 675/64 arkusz mapy 9 504 wtorek, 23 maja 2023r.
16 28.04.2023r. „Teren rekreacyjny Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku przy ul. Piastowskiej 26 w Prudniku na działce ewidencyjnej nr 675/64 arkusz mapy 9 629 piątek, 28 kwietnia 2023r.
17 ZS/VI/320/869/22. Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap II ) - roboty dodatkowe 414 poniedziałek, 27 czerwca 2022r.
18 Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap II ) 653 poniedziałek, 11 kwietnia 2022r.
19 Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) 493 piątek, 16 lipca 2021r.
20 Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) 774 czwartek, 15 lipca 2021r.
21 III Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" 922 poniedziałek, 12 sierpnia 2019r.
22 II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" 980 piątek, 26 lipca 2019r.
23 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" 1 073 poniedziałek, 8 lipca 2019r.
24 Przetarg nieograniczony II - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. 1 061 środa, 19 grudnia 2018r.
25 Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. 1 116 poniedziałek, 9 lipca 2018r.

Plan zamówień publicznych

26 Plan zamówień publicznych 567 środa, 12 kwietnia 2023r.

Nabór na wolne stanowisko

27 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. kadr i płac. 2 777 czwartek, 18 maja 2023r.
28 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. kadr i płac. 3 638 wtorek, 11 stycznia 2022r.
29 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze kierownicze - główny księgowy. 1 235 czwartek, 2 września 2021r.
30 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji. 1 986 piątek, 26 lutego 2021r.
31 Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy. 1 096 czwartek, 28 stycznia 2021r.

Ochrona danych osobowych

32 Ochrona danych osobowych 4 475 czwartek, 24 maja 2018r.

Deklaracja dostępności

33 Deklaracja dostępności 53 piątek, 22 marca 2024r.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

34 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. 1 313 poniedziałek, 29 marca 2021r.
Liczba stron: 34 Ilość wejść: 46 284
Podsumowanie

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-mapa.html
Data wygenerowania wydruku: środa, 17 kwietnia 2024r. godz.: 03:39Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-mapa.html