Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu to miejsce, w którym publikowany jest pełen spis wszystkich aktywnych stron i odnośników do nich prowadzących. Dzięki Mapie Biuletynu od razu wiadomo jakie strony są przypięte do wybranych pozycji menu.

lp. Tytuł strony Ilość wejść Data publikacji

Informacje o podmiocie

Dane podmiotu

1 Dane podmiotu 646 środa, 18 marca 2020r.

Organizacja, przedmiot działalnosci i kompetencje

2 Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje 539 środa, 18 marca 2020r.

Organy podmiotu oraz kompetencje

3 Organy podmiotu oraz kompetencje 524 środa, 18 marca 2020r.

Struktura własnościowa

4 Struktura własnościowa 1 223 środa, 16 września 2015r.

Majątek

5 Majątek 536 piątek, 8 maja 2020r.

Zasady funkcjonowania

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

6 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych 507 środa, 18 marca 2020r.

Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych

7 Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych 486 środa, 18 marca 2020r.

Działania w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

8 Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej 1 078 wtorek, 15 marca 2016r.
9 Bilans 408 piątek, 8 maja 2020r.

Sposowy przyjmowania i załatwiania spraw

10 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1 146 poniedziałek, 29 września 2014r.

Rejestry, ewidencje i archiwa

11 Rejestry, ewidencje i archiwa 1 168 poniedziałek, 29 września 2014r.

Udostępnianie informacjie publicznej

12 Udostępnianie informacji publicznej 1 163 poniedziałek, 29 września 2014r.

Kontrole

13 Kontrole 1 259 sobota, 5 marca 2016r.

Kontrola zarządcza

14 Kontrola zarządzcza 1 179 poniedziałek, 29 września 2014r.

Ogłoszenia

Przetargi

15 Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) 121 piątek, 16 lipca 2021r.
16 Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej ( etap I ) 117 czwartek, 15 lipca 2021r.
17 III Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" 472 poniedziałek, 12 sierpnia 2019r.
18 II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" 502 piątek, 26 lipca 2019r.
19 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" 569 poniedziałek, 8 lipca 2019r.
20 Przetarg nieograniczony II - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. 500 środa, 19 grudnia 2018r.
21 Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. 526 poniedziałek, 9 lipca 2018r.

Plan zamówień publicznych

22 Plan zamówień publicznych 1 005 poniedziałek, 1 lutego 2021r.

Nabór na wolne stanowisko

23 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze kierownicze - główny księgowy. 464 czwartek, 2 września 2021r.
24 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji. 1 305 piątek, 26 lutego 2021r.
25 Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy. 441 czwartek, 28 stycznia 2021r.

Ochrona danych osobowych

26 Ochrona danych osobowych 3 828 czwartek, 24 maja 2018r.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

27 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. 195 poniedziałek, 29 marca 2021r.
Liczba stron: 27 Ilość wejść: 21 907
Podsumowanie

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-mapa.html
Data wygenerowania wydruku: czwartek, 9 grudnia 2021r. godz.: 10:24Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-mapa.html