Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu to miejsce, w którym publikowany jest pełen spis wszystkich aktywnych stron i odnośników do nich prowadzących. Dzięki Mapie Biuletynu od razu wiadomo jakie strony są przypięte do wybranych pozycji menu.

lp. Tytuł strony Ilość wejść Data publikacji

Informacje o podmiocie

Dane podmiotu

1 Dane podmiotu 457 środa, 18 marca 2020r.

Organizacja, przedmiot działalnosci i kompetencje

2 Organziacja, przedmiot działalności i kompetencje 413 środa, 18 marca 2020r.

Organy podmiotu oraz kompetencje

3 Organy podmiotu oraz kompetencje 395 środa, 18 marca 2020r.

Struktura własnościowa

4 Struktura własnościowa 1 148 środa, 16 września 2015r.

Majątek

5 Majątek 404 piątek, 8 maja 2020r.

Zasady funkcjonowania

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

6 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych 371 środa, 18 marca 2020r.

Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych

7 Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych 372 środa, 18 marca 2020r.

Działania w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

8 Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej 1 018 wtorek, 15 marca 2016r.
9 Bilans 306 piątek, 8 maja 2020r.

Sposowy przyjmowania i załatwiania spraw

10 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1 070 poniedziałek, 29 września 2014r.

Rejestry, ewidencje i archiwa

11 Rejestry, ewidencje i archiwa 1 101 poniedziałek, 29 września 2014r.

Udostępnianie informacjie publicznej

12 Udostępnianie informacji publicznej 1 085 poniedziałek, 29 września 2014r.

Kontrole

13 Kontrole 1 170 sobota, 5 marca 2016r.

Kontrola zarządcza

14 Kontrola zarządzcza 1 093 poniedziałek, 29 września 2014r.

Ogłoszenia

Przetargi

15 III Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" 346 poniedziałek, 12 sierpnia 2019r.
16 II Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" 364 piątek, 26 lipca 2019r.
17 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni" 431 poniedziałek, 8 lipca 2019r.
18 Przetarg nieograniczony II - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. 397 środa, 19 grudnia 2018r.
19 Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r. 399 poniedziałek, 9 lipca 2018r.

Plan zamówień publicznych

20 Plan zamówień publicznych 238 poniedziałek, 1 lutego 2021r.

Nabór na wolne stanowisko

21 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji. 784 piątek, 26 lutego 2021r.
22 Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy. 312 czwartek, 28 stycznia 2021r.

Ochrona danych osobowych

23 Ochrona danych osobowych 3 745 czwartek, 24 maja 2018r.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

24 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. 84 poniedziałek, 29 marca 2021r.
Liczba stron: 24 Ilość wejść: 17 503
Podsumowanie

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-mapa.html
Data wygenerowania wydruku: sobota, 19 czerwca 2021r. godz.: 10:20Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-mapa.html