Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

III Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni"

Wybor_najkorzystniejszej_oferty1.pdf

Zestawienie_ofert_zlozonych_w_terminie_do_12.08.2019r..pdf

Ogloszenie2.pdf

SIWZ5.pdf

zalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy3.docx

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie3.docx

zalacznik-nr-3-do-siwz-wzor_umowy3.docx

zalacznik-nr-4-do-siwz-grupy-kapitalowe3.docx

zalacznik-nr-5-Pozwolenie_Konserwator2.pdf

zalacznik-nr-6-Projekt_budowlany2.pdf

zalacznik-nr-7-PRZEDMIAR2.pdf

zalacznik-nr-8-STWiOR2.pdf

zalacznik-nr-9-Pozwolenie2.pdf

Tutaj wpisz treść strony.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Autor informacji/strony: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: poniedziałek, 12 sierpnia 2019r. godz.: 12:49

Statystyki wyświetleń: 937 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 6 226.

Liczba zmian (edycji): 6. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-91-iiiprzetargnieograniczonynarobotybudowlane_quot;iz.iiprzetargnieograniczonynarobotybudowlane_quot;izolacjascianbudynkuszkolyponizejpoziomuterenuwrazzdrenazemodsaczajacymiodtworzeniemnawierzchniquot;.html
Data wygenerowania wydruku: niedziela, 19 maja 2024r. godz.: 03:00Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-91-iiiprzetargnieograniczonynarobotybudowlane_quot;iz.iiprzetargnieograniczonynarobotybudowlane_quot;izolacjascianbudynkuszkolyponizejpoziomuterenuwrazzdrenazemodsaczajacymiodtworzeniemnawierzchniquot;.html