Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Przetarg nieograniczony - "Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy."_2018r.

Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ.pdf

zal._1_Szczegolowy_Opis_przedmiotu_zamowienia_-_wszystkie_czesci.pdf

zal._2_Oferta_-_wzor.docx

zal._3_Oswiadczenie_-_wzor.docx

zal._4_Przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej_po_otwarciu_ofert_-_wzor.docx

zal._5_Wzor_umowy.pdf

2018_06_25_Odpowiedz_na__pytania.pdf

Odpowiedz_na_pytanie_2018_06_26.pdf

Zmiana_do_SIWZ_2018_06_26.pdf

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DANIA 03.07.2018 R. DO GODZ. 09.30

TERMIN OTWARCIA OFERT 03.07.2018 R. O GODZ. 10.00

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2018_06_26.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zestawienie_ofert_z_dnia_05.07.2018_r..pdf

WYBÓR  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybor_najkorzystniejszej_oferty_w_cz._1_2_3_4_5_6_7_8_10_11_12__uniewaznienie_cz._nr_9-1.pdf

 

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Autor informacji/strony: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: poniedziałek, 9 lipca 2018r. godz.: 16:28

Statystyki wyświetleń: 1133 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 15 386.

Liczba zmian (edycji): 14. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-45-przetargnieograniczony_quot;dostawapomocydydaktycz..html
Data wygenerowania wydruku: niedziela, 19 maja 2024r. godz.: 04:59Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-45-przetargnieograniczony_quot;dostawapomocydydaktycz..html