Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni"

Uniewaznienie_postepowania.pdf

Odrzucenie_oferty_Nr_2__i__Wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Zestawienie_ofert_zlozonych_w_terminie_do_01.07.2019r..pdf

Ogloszenie.docx

SIWZ3.pdf

zalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy1.docx

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie1.docx

zalacznik-nr-3-do-siwz-wzor_umowy1.docx

zalacznik-nr-4-do-siwz-grupy-kapitalowe1.docx

zalacznik-nr-5-Pozwolenie_Konserwator.pdf

zalacznik-nr-6-Projekt_budowlany.pdf

zalacznik-nr-7-PRZEDMIAR.pdf

zalacznik-nr-8-STWiOR.pdf

zalacznik-nr-9-Pozwolenie.pdf

strony.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Autor informacji/strony: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: poniedziałek, 8 lipca 2019r. godz.: 10:05

Statystyki wyświetleń: 1089 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 6 914.

Liczba zmian (edycji): 6. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-71-przetargnieograniczonynarobotybudowlane_quot;izola.rzetargnieograniczonynarobotybudowlane_quot;izolacjascianbudynkuszkolyponizejpoziomuterenuwrazzdrenazemodsaczajacymiodtworzeniemnawierzchniquot;.html
Data wygenerowania wydruku: niedziela, 19 maja 2024r. godz.: 04:09Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-71-przetargnieograniczonynarobotybudowlane_quot;izola.rzetargnieograniczonynarobotybudowlane_quot;izolacjascianbudynkuszkolyponizejpoziomuterenuwrazzdrenazemodsaczajacymiodtworzeniemnawierzchniquot;.html